Gasilsko društvo

 


     ZAČETEK  PROSTOVOLJNE  POŽARNE                   BRAMBE ŠENTVIDSKE                                                     V jeseni mesca kimovca leta 1884 zbrali so se posestniki šentvidski v hiši Franceta Pajka p.d. pri Grbci, ter se posvetovali kako bi osnovali v Šentvidu »požarno stražo«.

Dne 13. oktobra pride dobro znani gospod Ignacij Merher načelnik prostovoljni požarni brambi v Dolenji vasi pri Ribnici obiskal čast. gospoda župnika Štef Jakliča. Precej drugo jutro 14 okt. t.l. povabljena sta bila Fr. Pajk, Ant. Kunstek k gosp. župniku k razgovoru z gospodom Merherjem kako se ta reč napravi in kako je treba to narediti. Gospod Merher nam je razložil natanko določil in tako smo izvolili začasni ali ustanovni odbor in sicer:

g. France Pajk bivši župan in tokrat vaški predstojnik Anton Kunstek kupec

Jakob Klemenčič oštir in mesar

Anton Krašovic pek in kupec z menjavo blaga

vsi iz Šentvida.

Dne 15 listopada 1884 bile so dovršene in spisane pravila ktere smo poslali deželni vladi ktere je pa zavrgla zaredi nepopolnega pisanja. Potem smo bili takoj poparjeni in nam je reč čisto zaostala.

Ker nam je visoka ( cesarska Kranska dežela vlada) prve pravila zavrgla napravili smo druge in dne 30 M. srpan 1885 so bile dogotovljene in smo tako poslali je ces. Kr. dež. vladi ktere nam je z odlokom dne 16 pros. 1886 v Št. 566 potrdila. Precej potem okliče osnovalni odbor volitev odbora ktere se je vršila dne 28. sveč. t.l. Volitve se je udeležilo 27 volilcev

Bilo je izvoljenih 8 odbornikov in sicer

gosp     Anton Kunstek trgovec                 z        25        glasovi

˝           Josip Lavri usnjar                              z        23        ˝

˝           Matej Pogorelc dacar                        z        23        ˝

˝         Franjo Pajk posestnik                        z         22        ˝

˝        Josip Klemenčič mesar                      z          20       ˝

 ˝    Anton Krašovic pek                                z           18       ˝                 

˝        Franjo Čebular usnjar                         z            7        ˝

 vsi iz Šentvida.

Dne 29 svečana t.l. je izvolil odbor naslednje:

Anton Kunstek        za   načelnikom                             z   6  glasovi 

Ivan Kristan      za namestnikom nač.                       z    6  glasovi

Matej  Pogorelc                      za vodjo plezalcev           z   6  glasovi

Josip Lavrič                              za    namestnika             z   7  glasovi

Franjo Pajk       za    vodjem škropilcev                      z  6  glasovi

Jos. Klemenčič             za        namestnikom               z 7  glasovi      

Ant. Krašovic              za        Vodjem varuhov             z  7  glasovi      

 Franjo  Čebular          za        namestnikom                z  7  glasovi        

 Franjo Pajk                    za       blagajnikom                   z   7  glasovi         

 

in h koncu potrdili društveni pozdrav ˝Bog živi˝

Tako je bilo skoro vse potrebno s tem dogotovljeno. Ali sedaj treba je bilo skerbeti za orodje in drugo potrebno in kje denarja dobiti, bila je to nova skrb. Pisali smo po cenike na vse strani potem računali kako bi stala stvar ko bi naročili za 36 mož čelade pasove itd. Najprvo kupili smo vsi čepice in isto leto še pred veliko nočjo imeli smo tri vaje da smo se učili hoditi in stopati. Pervikrat smo šli po noči pri luni da se ni videlo radovednim gledalcem, če se je kteri napačno zasuknil, drugi pot smo  šli že po dnevi, ker smo kmalu mislili da že znamo.

Dne 4. M.travna dobili smo od g. Luis Gutermana iz Dunaja nekaj vzorcev (muštrov) in to je bila čelada za načelnika z rdečim konjskim repom in še tri druge za plezalce zraven dve sekiri 2 rešilne vrvi 2 plezalska pasova in rog (signal horn). Z velikim veseljem ogledovali smo lepo opravo. Nismo se strašili. Obetalo se nam je dan od domačih podpornih udov, presvitli cesar tudi nismo še nobene prošnje zavrgli za tako dobre namene in tudi naša prošna je bila vslišana ter nam so dodelili 70 gld. Domači podporni udje katerih smo takrat šteli 25 pa tudi nad 100 gld. 

Ker je bilo že denarja blizu dve sto gld. smo mislili zdaj bo pa kmalu že dovol da napravimo vsaj nekaj za potrebo. med tem časom dobimo cenilnik od gasilnega orodja od I.G. Lubu v Biberah na Ulisrtniškem. Ta cenik je bil veliko cenej od Gutermanskega in sklenili smo vse tam kupiti kar smo tudi storili. V listopadu tistega leta smo poprašali če nam eno leto zaupa, da v enem letu plačamo za 36 mož čelade pasove itd. pervo nam ni dovolil hotel je imeti da mu za nas občina dobro stoji. Ker so pa tisto leto bili občinski prepiri med Šentvidom in Zatičino ni bilo lahko ker župan je bil Zatičan z imenom Muli kteri se za Šentvice ni prav nič brigal ako ravno je bil župan cele občine. Zato smo pustili župana in občinski odbor na miru. Pisali smo gospod I.G. Lubu še enkrat, da nam sme zaupati da bo gotovo plačano v enim letu in ker bomo mogli pred bomo pred.

Prvo adventno nedeljo se nas je že 10 mož p.p.br. (prostovolne požarne branbe) Štv. Udeležilo tombule ob blagoslovitvi nove brizgalne v Šmartnu pri Litiji.

Dne 21 grudna smo dobili račun kteri je znašal 203 gld. Orodje je bilo takrat že na poti. Pričakovali smo vsak dan kdaj dobimo. Ker je bilo pa napačno naslov narejen ni moglo nas blago najti, in ležal je blago čez en mesec dni v Ljubljani. Med tem časom je prišel predpust povsod napravijo kako veselico in tudi pri nas nismo zaostali. Začeli smo se eni tudi vaditi v petju. Poučeval nas je tedanji g. nadučitelj Korban. Navadili smo se kmalu nekaj da nas je pri veselici ktera se je vršila na dne 6 svečana leta 1887 nastopilo 12 glasov 4 glasovi od požarne branbe in 8 drugih

Fotografije gasilkega društva Šentvid pri Stični

 
Kdo bi mislil nate , stara vas?
 
.
Advertisement
 
 
Today, there have been 2 visitors (4 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=